Przyznanie medalu im. Georga Sittiga

4. listopada 2022r. würzburska sekcja SPD wraz ze swoim przedstawicielstwem w Radzie Miasta wręczyła AK Stolpersteine medal im. Georga Sittiga w uznaniu zasług na rzecz rozwoju miasta.

W swojej laudacji wiceprzewodnicząca SPD Lore Koerber–Becker podkreśliła znaczenie każdego pojedynczego Kamienia Pamięci, zarówno jako ostrzeżenia jak i jako wezwania do odważnego przeciwstawienia się nienawiści i wykluczeniu.

Beata Surdyka z AK Stolpersteine odniosła się w swoim podziękowaniu do losu robotnic i robotników przymusowych  pochodzących w swej większości z Europy środkowo-wschodniej, którzy byli w Niemczech wyzyskiwani i mordowani. Tylko w Würzburgu żyło i pracowało w czasie wojny do 9000 robotników przymusowych. Poświęcone im Kamienie Pamięci wypełniają lukę w (wojennej) historii Würzburga. Ich celem jest także uczynienie teraźniejszości lepszą, sprawiedliwszą , bardziej humanitarną i wolną od konfliktów.

 

Eva Pscheidl zwróciła uwagę, że czasy kryzysu, zarowno kiedyś jak i dziś silniej uwypuklają wykluczenie.  Intencja Stolpersteine, przywrócenia ofiarom reżimu nazistowskiego ich imienia i godności, jest także szansą do wskazania niebezpieczeństw dnia dzisiejszego. Oprócz upamiętniania stanowi to ważną część pracy zespołu.