Wieczorna uroczystość z okazji 34. wmurowania

Wieczorem w Szpitalu Uniwersyteckim w Würzburgu dopełniając 34. wmurowanie odbyła się otwarta uroczystość zatytułowana „Żydowscy lekarze w epoce nazizmu”.

Około 500 słuchaczy powitał Philip Rieger, dyrektor handlowy szpitala uniwersyteckiego. Następnie uczestników pozdrowił dr. Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech i Judith Roth-Jörg, 3. burmistrzyni miasta Würzburg.

Główny wykład wieczoru wygłosiła historyczka Linda Damskis. Na kanwie swojej książki
„Rozdarte biografie – skutki prześladowań narodowosocjalistycznych na życie żydowskich lekarzy” opisała, jak reżim nazistowski pozbawił żydowskich lekarzy ich życia zawodowego, społecznego i ekonomicznego. Relacjonowała losy niektórych żydowskich lekarzy z regionu Dolnej Frankonii, począwszy od śmierci w obozach koncentracyjnych, przetrwania Holokaustu, aż po emigrację i reemigrację. Omówiono także wydarzenia poprzedzające jak i późniejsze losy, w tym spory o zadośćuczynienie za doznaną niesprawiedliwość.

Dr. Christina Burger i Christoph Zobel zaprezentowali trasę Klary Oppenheimer, która została opracowana wspólnie przez Stolpersteine Würzburg oraz Centrum Historii i Kultury Żydów im. Johanny Stahl w Dolnej Frankonii. Trasa, nazwana imieniem żydowskiej lekarki, ma trafić przede wszystkim do młodych ludzi i przekazać kontekst historyczny epoki narodowego socjalizmu.

Ingrid Sontag i Elke Wagner z grupy roboczej Stolpersteine objaśniły w swojej prezentacji, jak kształtowała się liczba praktykujących lekarzy w Würzburgu do roku 1938. Oprócz opisu niektórych losów kilku wybranych postaci prelegentki udostępniły skrócone biografie około 40 miejscowych lekarzy.

Prof. dr. Eva-Bettina Bröcker i prof. dr. Wolfgang Schmitt-Buxbaum w swoich skrupulatnych poszukiwaniach historycznych odnaleźli nazwiska 960 lekarzy żydowskich z czasów nazistowskich, którzy dotąd nie figurowali w opublikowanych listach pamiątkowych stowarzyszeń zawodowych. Ich nazwiska i obszary specjalizacji znajdują się w dodatku do ich książki „Od dr. Abla do dr. Zwirn – trudne upamiętnienie żydowskich lekarzy w czasach narodowego socjalizmu”.

O oprawę muzyczną wieczoru zadbało pięciu uczniów z Matthias-Grünewald-Gymnasium.