32. wmurowanie Kamieni Pamięci 28 listopada 2022

To wmurowanie poświęcone jest ofiarom Shoah oraz akcji T4, podczas której mordowano ludzi uznanych za psychicznie chorych.

Czterem wmurowaniom patronowały klasy szkolne. Pozwoliło to uczniom skonfrontować się z brutalnością i nieludzkością nazistowskiego systemu politycznego.

Skupiono się na osobie Maxa Kaufmanna, ojca Rosy, Rosie Weimersheimer i jej synie Horscie Karlu Franku. Max Kaufmann został zamordowany w Auschwitz, matka i syn ( Rosa i Karl Horst) zginęli w masowej egzekucji w Kownie/Kaunas (Litwa) 25 listopada 1941 r. Przy upamiętnieniu obecna była również potomkini rodziny, która we wzruszających słowach zwrócił uwagę na znaczenie, jakie dla niej oraz jej rodziny mają Kamienie Pamięci. Pozwalają skupić się na traumie która jest wciąż obecna w życiu jej rodzin i rozpocząć proces jej przepracowania. Wiceburmistrz Judith Jörg podkreśliła, jak ważna jest kultura pamięci. Uczniowie i uczennice czytali biografie upamiętnionych i opisywali swoje przemyślenia na temat zaszłych wydarzeń.

Wszystkie wmurowania miały godny przebieg, do czego przyczynili się także mieszkańcy okolicznych domów, wyrażając swoja solidarność z ofiarami.

Wielu fundatorów Kamieni, po otrzymaniem swoich dyplomów było wyraźnie wzruszonych.