Beitrag über die 28. Verlegung

599 Kamieni Pamięci z ponad 7500 w całej Europie wmurowano do 17 lipca 2020 r. w chodniki Würzburga. Burmistrz Würzburga Christian Schuchardt rozmawia z uczniami Leopold-Sonnemann-Realschule fundatorami Kamienia na ulicy Winterleitenweg 24g. Dawni sąsiedzi żydówki Margarete Hülle zamieszkałej pod tym adresem przyczynili się swoimi donosami do jej deportacji do obozu koncentracyjnego w Theresienstadt. Także reszta (15 szt.) wmurowanych podczas tej ( 28. ) uroczystości Kamieni upamiętni zamordowanych sąsiadów z tej okolicy.