Kolejna uroczystość wmurowania Kamieni Pamięci 19 marca 2021 r. na rogu Dürerstrasse i Konradstrasse:

Szpital żydowski (Dürerstraße 14) sąsiadował tu z domem starców (Konradstraße 6). Połączyła je długa, sięgająca XIX w. historia tego miejsca. Na zbiegu obu ulic wmurowane zostanie łącznie 40 Kamieni. Utworzą one wzór szachownicy gdy do 14 starszych doda się 26 nowych. Razem zaświadczą o brutalności i cynizmie nazistów wysyłających pacjentów i starców na pewną śmierć, głównie do Theresienstadt –i zezwalającym deportowanym na samodzielne opłacenie biletu (w jedna stronę).Uczniowie Maria-Ward-Schule oraz muzycy ze szkoły muzycznej zapewnią uroczystości oprawę artystyczną. Wydarzenie będzie transmitowane cyfrowo w sobotę 20 marca o godzinie 11:00 / 14:00 / 19:00 oraz w niedzielę 21 marca 2021 o 14:00 w telewizji Mainfranken. Tam też program będzie dostępny w późniejszym okresie w mediatece.